ЗАЯВЕТЕ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ВАШЕТО НПО СЕГА

Промените в закона, регулиращ фондациите и сдруженията

Предстоят изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който е основният нормативен акт, регулиращ фондациите и сдруженията в частна и обществена полза. Една от основните промени за всички настоящи и бъдещи НПО е прехвърляне на регистрацията от окръжните съдълища към Агенция по Вписвания. Тази промяна води до отговорността на всяко НПО, независимо дали е сдружение или фондация, независимо дали в частна или в обществена полза, да се пререгистрира по определена процедура - от съда, в който е регистрирано към Агенция по Вписвания.

Мисията на preregistrirai.me е да сподели знания и да ви съдейства да пререгистрирате своето НПО възможно най-бързо, безрисково и с минимална административна тежест за вас.

Пререгистрацията като възможност за прогрес

Прегледайте разписаните материали в нашия блог. Пререгистрацията не е особено сложен процес, но ако не искате да губите време може да я възложите на нашият екип от юристи. Визията ни е дори по-мащабна - да използваме тази бюрократична тежест като възможност за обединяване на социалните иноватори в България. Ето защо чрез работата си с нас вие получавате и възможност за:

Безплатна консултация за възможности за финансиране за вашата организация.

Получавате информацията първи

Нашият екип от експерти в областта на неправителствените организации следи отблизо предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Още преди влизането в сила на новите законови разпоредби ние ще се свържем с вас на посочените от вас контакти, за да ви окажем съдействие в пререгистрацията на вашето НПО. Врагове сме на СПАМа и изпращаме само полезна информация.

preregistrirai.me се реализира от личности с мисия и визия

Георги Държанлиев е един от ръководителите на preregistrirai.me, която инициатива определя като част от своя най-голям принос за предприемаческата екосистема в страната и прогресивна възможност за проекта на всеки предприемач, собственик на малък бизнес и НПО. Експертизата на Георги е в областта на неправителствените организации, търговските дружества, уеб проектите и тяхното финансиране. Определя себе си като иноватор. През 2015 г. получи първа награда в състезанието “Rinker’s Challenge” на ФПББ, грамота “Джон Атанасов - за проекти с голям обществен принос” от Президента на Република България и бе награден като TOYP (Десетте най-изявени млади личности на България) от JCI Bulgaria в категория “Бизнес, икономика и предприемачество”.


Вяра Молева е съосновател на R.O. [Rights and Obligations]. Експертизата ѝ е в областта на интелектуалната собственост, търговските дружества, неправителствените организации и копирайтинга. Едно от основните качества на Вяра е творческата й страна. През 2015 г. с проекта R.O. стана победител в първото издание на конкурса Rinker’s Challenge и един от малкото членове на второто издание “Лидерска Академия” на Съвета на жените в бизнеса. Вяра е съдействала на стотици предприемачи да структурират ефективно от юридическа страна проектите си, за да могат да достигат до различни възможности за развитие. Именно това е и мисията на preregistrirai.me - да подпомогне прогреса на полезни за обществото ни проекти. Вярва, че няма невъзможни неща, стига да има достатъчно енергия и фокус.

Гарантирано получавате

Първи информация за пререгистрацията на вашето НПО.

Пререгистрация на вашето НПО от нашите юристи.

Безплатна консултация за възможности за финансиране за вашата организация.

ЗАЯВЕТЕ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ВАШЕТО НПО СЕГА